MRCC Riga

MRCC: sar@mrcc.lv; SafeSeaNet/SKLOIS, MAS: isps1@mrcc.lv

COSPAS-SARSAT sistēmā MRCC Riga pilda SPOC Latvia pienākumus

Tīmekļvietne: http://www.mrcc.lv

MRCC Riga radiosakari:

Radiotelefonija, sardze 24 stundas uz 2182 kHz un UĪV 16. kanālā, izsaukuma signāls “RIGA RESCUE RADIO”.

DSC selektīvais Nr. 002750100 uz VV 2187,5 kHz un UĪV DSC 70. kanālā.

*Riga Rescue Radio atrodas Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra telpās.

Krasta apsardzes dienests