Par KAD|MRCC Riga|Darbs ar sabiedrību|SafeSeaNet
Resursi un rīki
Drošība uz ūdens
Fotogalerija
Video
Kontaktinformācija
Sadarbība
Iepirkumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Republikas Zemessardze
Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests / Sadarbība
Sadarbība

Latvijā

Rīgas brīvostas pārvalde: www.rop.lv

Ventspils brīvostas pārvalde: www.vbp.lv

Liepājas ostas pārvalde: www.portofliepaja.lv

Rojas ostas pārvalde: www.rojaport.lv

Mērsraga ostas pārvalde: www.mersragsport.lv

Skultes ostas pārvalde: www.skulteport.lv

Salacgrīvas ostas pārvalde: www.salacgrivaport.lv

Jūras administrācija: www.jurasadministracija.lv

Valsts Vides dienests: www.vvd.gov.lv

Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde: www.jiup.vvd.gov.lv

Rīgas pašvaldības policija: www.rpp.riga.lv

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests: www.nmpd.gov.lv

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas koordinācijas centrs: www.vugd.gov.lv

 

Ārvalstīs

Starptautiskā Jūrniecības organizācija: www.imo.org

Eiropas Jūras drošības aģentūra: www.emsa.europa.eu

Baltijas jūras vides aizsardzības komisija - Helsinku komisija: www.helcom.fi

Eiropas Krasta apsardzes dienesta forums: www.ecgff.eu

Lietuvas Bruņotie spēki: http://kariuomene.kam.lt

Igaunijas Policija un Robežsardze: https://www.politsei.ee/en/

Zviedrijas Krasta apsardze: http://www.kustbevakningen.se/sv/the-swedish-coast-guard/

Somijas Robežsardze: www.coastguard.fi

Dānijas Karaliskie Jūras spēki: http://forsvaret.dk/MST/eng/Pages/default.aspx

Vācijas Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs: http://www.seenotretter.de/

Apvienotais Norvēģijas Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs: http://www.hovedredningssentralen.no/

Polijas Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs: www.sar.gov.pl

Islandes Krasta apsardze: http://www.lhg.is/english/icg/about-us/

Aktuālās saites
© Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests, 2015