Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Par Mācību vadības pavēlniecību
Militārās mācību iestādes
Sporta klubs
Publikācijas
Fotogalerija
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības / Mācību vadības pavēlniecība / Sporta klubs / Vēsture
Vēsture

I. Vēsturiska izziņa

Pirmais Armijas sporta klubs – Vidzemes divīzijas sporta klubs tika nodibināts 1910.gada 7.jūlijā un šis datums tika uzskatīts par vēlākā Armijas sporta kluba dibināšanas datumu.

Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva fondos esošajām lietām Armijas sporta savienības (ASS) valdes pirmajā sēde, kas datēta ar 1920. gada 5. jūliju un notika II Rīgas Riteņbraucēju kluba telpās, tika ievēlēts savienības priekšnieks kapteinis Voldemārs Veiss, kuru šajā amatā bija iecēlis armijas virspavēlnieks.

Voldemārs Veiss

(Attēls no „Vikipēdija”, raksts par Voldemāru Veisu.)

 Savienībā tika izveidota literatūras nodaļa, iecelts sporta sacīkšu vadītājs un sporta informētāji vieglatlētikā un smagatlētikā. Vienā no pirmajām sēdēm savienība ierosināja sagatavot delegāciju olimpiskajām spēlēm Antverpenē, taču tā kā Latvija vēl nebija Starptautiskās olimpiskās komitejas locekle, iecere netika realizēta. ASS bija apvienotas 30 atsevišķo karaspēku daļu sporta klubi. 1920.gada augustā šī organizācija noorganizēja I Latvijas olimpiādi, bet gadu vēlāk – karavīru olimpiādi. Sporta klubu 1940. gadā likvidēja.

1994. gadā tika pārņemta Krievijas armijas Sporta kluba bāze Krustabaznīcas ielā 9 un izveidots Aizsardzības spēku Sporta klubs (no 1999. gada 1. aprīļa – Nacionālo bruņoto spēku Sporta klubs). NBS Sporta kluba bāzē ietilpst lielā sporta spēļu zāle, tenisa zāle, peldbaseins, viesnīca. 1997. gada 18. jūnijā NBS Sporta klubam piešķīra nacionālās sporta bāzes statusu. NBS Sporta kluba sporta bāzēs ar sportu nodarbojas karavīri, Rīgas iedzīvotāji, jaunatne, LR sporta veidu izlašu dalībnieki, turklāt NBS SK notiek Latvijas čempionāti basketbolā, handbolā, starptautiskas sacensības dažādos sporta veidos.

No 1994. gada 8. jūlija līdz 1999. gada 14. decembrim Sporta kluba priekšnieks ir pulkvedis Ēriks Viķelis.

 

Pulkvedis Ēriks Viķelis

(Foto no NBS Sporta kluba arhīva.)

No 1999. gada 15. decembra līdz 2009. gada 10.janvārim NBS Sporta kluba priekšnieks ir pulkvežleitnants Agris Lībergs.

 

Pulkvežleitnants Agris Lībergs

(Foto no NBS Sporta kluba arhīva.)

Kopš 2009. gada 16. marta Sporta klubu vada kapteinis Vents Graudiņš.

 

II. Sporta kluba attīstība

2001.–2005. gads

2002. gada 22. februārī tika apstiprināts Nacionālo bruņoto spēku Sporta kluba (turpmāk SK) štatu saraksts un veiktas izmaiņas SK struktūrā:

 • izveidota vadības grupa (SK priekšnieks un priekšnieka vietnieks);
 • Vispārējā daļa reorganizēta par Personāla daļu un Lietvedības daļu;
 • izveidota jauna struktūrvienība – NBS SK Medicīnas punkts.

2003. gada 24. janvārī apstiprināts SK štatu saraksts un veiktas izmaiņas SK struktūrā:

 • izveidota SK administrācijas vadības grupa;
 • Grāmatvedība pārveidota par Finanšu nodaļu;
 • Sporta daļa reorganizēta, izveidojot Sporta un fiziskās sagatavošanas daļu, Sporta un fiziskās sagatavošanas nodaļu un Starptautiskās sadarbības nodaļu;
 • izveidota jauna struktūrvienība - Apmācības nodaļa.

2004. gada 29. aprīlī apstiprināts jauns SK štatu saraksts, kas ieviests ar 2004. gada 1. jūliju un izdarītas izmaiņas SK struktūrā:

 • izveidots Administratīvais birojs (tajā iekļauta Lietvedības un Personālsastāva nodaļa);
 • Finanšu nodaļa pārveidota par Grāmatvedību;
 • Sporta un fiziskās sagatavošanas daļa pārveidota par Sporta daļu;
 • Sporta un fiziskās sagatavošanas nodaļa pārveidota par Sporta nodaļa;
 • izveidota jauna struktūrvienība - Sporta vads;
 • izveidota nodaļa – Sporta bāzes un komunālā nodaļa (sastāvā – viesnīca “Oskars”, Peldbaseins, Saimniecības nodaļa).

2005. gada 14. februārī NBS SK zaudē juridiskas personas statusu un tiek nodots NBS Nodrošinājuma pavēlniecības pakļautībā.

 

2006.-2010. gads

2006.gada 31.janvārī no vienības štatu saraksta izslēdz NBS Sporta kluba Sporta bāzes un komunālo saimniecību. 2006.gada 21.novembrī SK ieviesta jauna štatu struktūra. Tā ir šāda:

 • izveidota Vadības grupa, kuras sastāvā ir tikai kluba priekšnieks, kā uzdevums ir organizēt un vadīt NBS SK darbu;
 • saglabāts Administratīvais birojs, kas turpina lietvedības un personāla administrēšanas darbu;
 • saglabāta Sporta daļa, kurā ir Vadības grupa;
 • saglabāta Sporta nodaļa, kura veic NBS sporta pasākumu organizāciju, NBS izlases gatavošanu starptautiskām sacensībām, NBS personāla sagatavošanu fiziskās sagatavotības ieskaitēm un to pārbaudes;
 • izveidota Apmācības nodaļa, kura veic NBS vienību fiziskās sagatavotības instruktoru sagatavošanu, fiziskās sagatavotības pārbaužu kontroli, fiziskās sagatavotības mācību programmu sagatavošanu;
 • izveidota Starptautiskās sadarbības nodaļa, kura uztur kontaktus ar starptautiskajām armijas sporta organizācijām, pārstāv NBS starptautiskos sporta pasākumos, gatavo NBS izlašu dokumentācijas sagatavošanu dalībai Starptautiskās sacensībās;
 • saglabāts Sporta vads;
 • izveidota Sporta rehabilitācijas nodaļa, kas nodrošina NBS sportistu karavīru un sporta spēļu komandu medicīnisko aprūpi, kā arī NBS finālsacensību un čempionātu sekmīgu medicīnisko apkalpošanu.

SK šādā sastāvā vienība darbojas pulkvežleitnanta Agra Līberga vadībā līdz 2009. gada 10. janvārim, kad vienības priekšnieks atvaļinās no profesionālā dienesta. 2009.gada 16.martā par NBS Sporta kluba priekšnieku ieceļ kapteini Ventu Graudiņu. Tiek uzsākts vienības reorganizācijas process. 2009. gada 9. novembrī apstiprina jaunu vienības štata sarakstu, kuru ievieš 2010. gada 13. februārī. Jaunajā štata sarakstā ir šādas struktūrvienības:

 • Vadības grupas, kuru pārstāv vienības priekšnieks;
 • Mācību plānošanas nodaļas, kuras uzdevumi apvieno lietvedības, personāla, starptautisko, mācību (apmācību) un finansu uzdevumu plānošanu;
 • Apmācības nodaļa, kuras pienākumos ir veikt fiziskās sagatavotības apmācības uzdevumus;
 • Fiziskās sagatavotības nodaļa, kuras uzdevumos ir kontrolēt un veikt uzskaiti par fiziskās sagatavotības jautājumiem NBS;
 • Sporta nodaļa, kas ir pārveidotais Sporta vads.

No jaunās struktūras spēkā stāšanās brīža NBS SK veic arī NAA Sporta katedras uzdevumus, kuri ir tieši nodoti Apmācības nodaļai.

NBS Sporta klubam 2010. gada 1. janvārī tiek mainīta administratīvā pakļautība – NBS Sporta klubu iekļauj NBS Mācību vadības pavēlniecības struktūrā.

 

2011. gads

2011. gadā pirmo reizi NBS SK veica visu NBS karavīru, tai skaitā virsnieku, instruktoru un karavīru, fiziskās sagatavotības (FS) pārbaudi. Tas bija atbildīgākais 2011. gada darbs, kurā iesaistīts bija viss personālsastāvs un gada beigās NBS komandierim ziņoja par sasniegto – no 4574 karavīriem uz.2011. gada 30. novembri SK vadībā FS pārbaudi bija kārtojuši 89% karavīru.

2011. gada 5. augustā SK organizēja lielāko NBS sporta gada pasākumu - NBS Spartakiādi Ādažos, kurā piedalījās aptuveni 200 karavīru un zemessargu ar 13 komandām 10 dažādos sporta veidos.

2011. gada lielākais sporta pasākums karavīriem bija CISM pasaules karavīru sporta spēles Brazīlijā, kas pielīdzināmas Olimpiskajām spēlēm. Tās norisinājās no 14. līdz 24. jūlijam Riodežaneiro. Spēlēs dalībnieki bija 6000 militārpersonu no vairāk nekā 100 CISM dalībvalstīm, sacenšoties 24 sporta veidos.

Šajos lieliskajos sporta svētkos piedalījās arī Latvijas valsts delegācija, kuras sagatavošanas darbu, visus organizatoriskos darbus, lai karavīri varētu nokļūt uz sacensībām, koordinēja un vadīja SK personāls. Savstarpēji sadarbojoties ar citu valstu bruņotajiem spēkiem, Latvijas delegācijai bija iespēja piedalīties Orientēšanās sporta dažādās distancēs, kur 1. vietu izcīnīja Latvijas pārstāve – vecākā zemessardze Aija Skrastiņa (ZS 27.KBn), modernajā pieccīņā – zelta medaļa jauktajā stafetē un bronzas medaļa individuālajā vērtējumā kaprālei Jeļenai Rubļevskai (SK), militārajā pieccīņā 32.vietu 133 konkurentu vidū izcīnīja dižkareivis Dainis Stepe(SK).

2011. gadā SK atlasīja un organizēja Latvijas sportistu delegācijas nosūtīšanu uz Igauniju, 9. Baltijas karavīru sporta spēlēm, kurās kā dalībniece piedalījās arī SK civilā darbiniece Dace Traniņa, kas Latvijas komandas sastāvā startēja pludmales volejbolā.

2011. gadā no 4. līdz 12. jūnijam CISM Reģionālajā un Eiropas kausa izcīņā Vācijā, Vārendorfā, Latvijas I komandas sastāvā piedalījās arī NBS SK priekšnieks kapteinis Vents Graudiņš un SZS 1. KB 1. rotas komandieris kapteinis Aivis Mirbahs, izcīnot augsto 3.vietu.

2011. gadā SK priekšnieks kapteinis Vents Graudiņš vairākkārt piedalījās dažādās CISM konferencēs, kongresos, asamblejās, tādējādi uzturot un veicinot kontaktus ar Starptautisko karavīru sporta asociāciju.

Visa gada garumā SK sadarbībā ar Atlases un rezerves personāla uzskaites centru veica FS pārbaudes profesionālā dienesta karavīru kandidātiem un NAA kadetu kandidātiem. Laba sadarbība izveidojusies ar blakus esošo Štāba bataljonu, kura sniegtais atbalsts FS pārbaužu pieņemšanas laikā uz vietas ŠB vai SK teritorijā ir ļoti nozīmīgs vispārējai karavīru drošībai FS pārbaužu laikā.

2011. gada nogalē, 9. decembrī, tika atklāts NBS peldbaseins Krustabaznīcas ielā 9, kuru remontēja no 2006. gada augusta. Par godu peldbaseina atvēršanai tika sarīkots NBS čempionāts peldēšanā, kura norise tieši tika pieskaņota lielajam notikumam.

No šī brīža SK treneris Juris Krastiņš pēc vienību pieprasījuma sāka vadīt peldēšanas apmācības nodarbības karavīriem.

SK personāls 2011. gadā veica arī kompleksās pārbaudes Regulāro spēku vienībās, lai pārbaudītu fiziskās sagatavotības nodarbību kvalitāti. Par rezultātiem tika ziņots augstākām instancēm – NBS komandierim, NBS AŠ, NBS MVP komandierim, kur tālāk Sporta padomē tika lemts izskatīt jautājumu un ierosināt NBS vienībām izvērtēt iespēju ieviest sporta speciālista amatu, lai sekmētu sporta darba pilnveidošanu un karavīru profesionālāku apmācību fiziskās sagatavotības pasākumos.

SK sniedza atbalstu 2011. gada 21. augustā OPEN SPIRIT 2011 mācībās sporta spēļu organizēšanā Mērsragā un 21 .maijā Aizsardzības ministrijas Sporta spēļu organizēšanā Cēsīs.

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473