Par KAD|MRCC Riga|Darbs ar sabiedrību|SafeSeaNet
Resursi un rīki
Drošība uz ūdens
Fotogalerija
Video
Kontaktinformācija
Sadarbība
Iepirkumi
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Republikas Zemessardze
Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests / MRCC Riga / Kontaktinformācija
Kontaktinformācija
Cilvēkiem vienmēr bijusi un būs liela vēlme pavadīt laiku jūrā un ūdens tuvumā, izmantojot visdažādākos peldlīdzekļus. Tādēļ atgādinām, pirms izlemjat pavadīt laiku ūdens tuvumā vai nodoties atpūtai jūrā, izmantojot laivu, jahtu vai citu peldlīdzekli, rūpīgi pārdomājiet, vai Jums ir līdzi visi nepieciešamie glābšanas līdzekļi un esat informēti par to, kas ir jādara nelaimes gadījumā.

Jūras spēku Krasta apsardzes dienests aicina visus atpūtas uz ūdens cienītājus pirms iešanas jūrā informēt savus tuviniekus. Svarīgi, lai pirms aktīvas kuģošanas uzsākšanas jūrā, jūs par to informētu arī Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centru (MRCC Riga) pa tālr.:  +371 67323103, +371 29476101, e-pasts: sar@mrcc.lv, norādot paredzēto pārgājiena plānu, laiku, kontaktinformāciju, kā arī kontaktpersonu saziņai krastā, kura nepieciešamības gadījumā varētu sniegt par jums vajadzīgo informāciju.

Šāda veiksmīga sadarbība Jūras spēku Krasta apsardzes dienestam ir izveidojusies Latvijas Jahtu īpašniekiem.

 

 

Nelaimes gadījumā nekavējoties zvaniet Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centram! Trauksmes tālruņi: 115, 67323103, 29476101, 67082070 vai 112. E-pasts: sar@mrcc.lv

Nelaimes gadījumā, izsaucot glābējus, pēc iespējas precīzāk jānorāda nelaimes vietas koordinātes un piebraukšanas iespējas, kā arī jānosauc laiks, kad tas noticis.

Rīkojieties atbilstoši saņemtajiem norādījumiem.

Glābēji jāsagaida un jānorāda cietušā atrašanās vieta.

Kopš Pirmā un Otrā pasaules kara Baltijas jūras dzelmēs ir saglabājies liels skaits mīnu, torpēdu, lādiņu un citu bīstamu priekšmetu, tai skaitā arī ķīmisku vielu saturošu priekšmetu, kuri var apdraudēt cilvēka dzīvību. Aizdomīgu priekšmetu atrašana piekrastē vai jūrā ir bieža un bīstama parādība, tādēļ ir jāievēro drošības pasākumi savas un apkārtējo dzīvības drošībai, bet par atrasto priekšmetu operatīvi jāinformē Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (MRCC Rīga).

Atrodot jūrā vai piekrastes zonā aizdomīgu priekšmetu:

1. Apturiet kuģa gaitu.
2. Izejiet uz sakariem ar MRCC Rīga:

 

UIV IZSAUKUMA SIGNĀLS

TĀLRUNIS

INMARSAT

MMSI

DEŽŪRAS KANĀLI UN FREKVENCES

MRCC Rīga

RIGA RESCUE RADIO

115(avārijas)

+371 67323103
+371 29476101
+371 67082070

INMARSAT-C
+581 427518510

002750100

16VHF,2182kHz, DSC VHF, DSC MF

3. Sniedziet informāciju par kuģa nosaukumu, kuģa tipu, atrašanās koordinātēm, cilvēku skaitu uz kuģa.
4. Sniedziet atrastā objekta īsu raksturojumu.
5. Atrasto aizdomīgo priekšmetu NEDRĪKST atbrīvot no tīkliem, mēģināt atvērt un tuvāk izpētīt.
6. Turpmāk rīkojieties pēc MRCC Rīga koordinatora sniegtajām instrukcijām.
7. Uz notikuma vietu tiks izsūtīti munīcijas neitralizēšanas speciālisti, kuri savas kompetences ietvaros palīdzēs atrisināt radušos situāciju.

Aktuālās saites
© Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests, 2015